Länkar

Landskapet

Hälsingland www.halsingland.nu
Länsstyrelsen Gävleborg www.x.lst.se
Länskartan 
http://gis.gavle.se/lanskartan/ 
Ljusdals kommun 
www.ljusdal.se
Nordanstigs kommun 
www.nordanstig.se
Hudiksvalls kommun 
www.hudiksvall.se
Söderhamns kommun 
www.soderhamn.se
Bollnäs kommun 
www.bollnas.se
Edsbyn-Ovanåkers kommun 
www.ovanaker.se
Leader+ 
www.intryckhalsingland.nu

Hälsingegårdar
www.halsingegardar.com
Här finns bl a en hälsingekarta med alla gårdar som får besökas.

Hälsingeprofiler

Olof Broman www.skolan.hudiksvall.se/broman/omskolan/olof_broman.htm
Delsbostintan www.delsbostintan.se 
Albert Viksten
www.albertviksten.se
Hilding Mickelssonw
www.hildingmickel.com

Andra bemärkta hälsingar kan hittas via kommunsidorna.

Hembygdsföreningar
www.hembygdsforbund.x.se/index.htm

webbadressen är ingången till Hälsinglands alla 25 hembygdsföreningar och deras hembygdsgårdar.

Folkmusik

Spelmän www.spelmansforbund.org
Folkmusik 
www.halsingelatverkstad.net
Svenskt visarkiv 
www.visarkiv.se

Museer och motsvarande

Länsmuseet Gävleborg www.lansmuseetgavleborg.se
Hälsinglands Museum 
www.halsinglandsmuseum.se
Ljusdals Museum 
www.ljusdalsbygdensmuseum.se
Bollnäs Museum 
www.bollnas.se/museum 
Edsbyns Museum 
www.ovanaker.se/edsbynsmuseum/
Stenegård 
www.stenegard.com
Träslottet 
www.traslottet.se
Finneby skola www.finnebyskola.se ett levande skolmuseum

Evenemang / Media

Kulturnät Gävleborg www.kulturnatgavleborg.se
G-punkten 
www.g-punkten.com
Söderhamnsbygden 
www.soderhamsbygder.se
Tidningen Ljusnan 
www.ljusnan.se
Hudiksvalls Tidning 
www.ht.se
Ljusdals-Posten 
www.ljp.se
Hälsinge Kuriren 
www.halsingekuriren.se

Turistinformation

X-trafik www.x-trafik.se
Härjedalingen 
www.harjedalingen.se
Y-buss 
www.ybuss.se
Svensk TuristGuide 
www.sverigeturism.se
Svenska Turistföreningen 
www.stf.turist.se
Tidernas väg 
www.tidernas-vag.com

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen www.sjukvardsradgivningen.se
Landstinget Gävleborg 
www.lg.se
Apoteken 
www.apoteket.se

Varjehanda

Hälsinglands Antikvariat www.stenegard.com
Gränsfors Bruk 
www.gransfors.com
Kilafors Herrgård 
www.kilaforsherrgard.se
Woxna Herrgård 
www.woxnaherrgard.com

Medlemmars egna sidor
Eva och Lennart Thunvall www.thunvalls.nu