Bilder

järvsödräkt
Elma Hedblom i Järvsödräkt,
karlsgården sommaren 2014