Bli medlem

Hälsinglands Linförening ska inom sitt verksamhetsområde sprida kunskap om lin och linhantering. Viktigast i det sammanhanget är enskilda medlemmars initiativ och egna insatser men utan de många intresserades medlemsavgifter skulle ändå möjligheterna vara begränsade.

Bli medlem i föreningen!

Föreningens medlemsblad är Lintågan.
Medlemmarna får gärna medverka med inlägg och artiklar.

Lintågan kommer normalt ut en gång per år, strax före årsstämman under våren. Medlem har möjlighet att billigt annonsera i den.

bild lintågan

Medlemsavgifter per kalenderår:
Enskild person 150 kr
Familj 200 kr
Organisation 300 kr

Klicka här och sänd oss med brev eller e-post uppgifter enligt formuläret på kontaktsidan så sänder vi skriften ”Linets väg” och inbetalningskort.