Länkar

Landskapet

Hälsingland www.halsingland.se
Länsstyrelsen Gävleborg www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat.html
Länskartan http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/default.aspx
Ljusdals kommun www.ljusdal.se
Nordanstigs kommun www.nordanstig.se
Hudiksvalls kommun www.hudiksvall.se
Söderhamns kommun www.soderhamn.se
Bollnäs kommun www.bollnas.se
Edsbyn-Ovanåkers kommun www.ovanaker.se

Hälsingegårdar

www.halsingegardar.se
Här finns bl a en hälsingekarta med alla gårdar som får besökas.

Hälsingeprofiler

Olof Broman http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Broman
Delsbostintan www.delsbostintan.se
Albert Viksten www.albertviksten.se
Hilding Mickelssonw www.hildingmickelsson.se

Andra bemärkta hälsingar kan hittas via kommunsidorna.

Hembygdsföreningar

www.hembygd.se/gastrike-halsinge
webbadressen är ingången till Hälsinglands alla 25 hembygdsföreningar och deras hembygdsgårdar.

Folkmusik

Spelmän www.spelmansforbund.se
Folkmusik www.halsingelatverkstad.net
Svenskt visarkiv www.visarkiv.se

Museer och motsvarande

Länsmuseet Gävleborg www.lansmuseetgavleborg.se
Hälsinglands Museum www.halsinglandsmuseum.se
Ljusdals Museum www.ljusdalsbygdensmuseum.se
Bollnäs Museum www.bollnas.se/museum
Edsbyns Museum www.ovanaker.se/edsbynsmuseum/
Stenegård www.stenegard.com
Finneby skola www.finnebyskola.se ett levande skolmuseum

Evenemang / Media

Kulturnät Gävleborg www.kulturnatgavleborg.se
Tidningen Ljusnan www.ljusnan.se
Hudiksvalls Tidning www.ht.se
Ljusdals-Posten www.ljp.se
Hälsinge Kuriren www.halsingekuriren.se

Turistinformation

X-trafik www.xtrafik.se
Härjedalingen www.harjedalingen.se
Y-buss www.ybuss.se
Svensk TuristGuide www.sverigeturism.se
Svenska Turistföreningen www.svenskaturistforeningen.se
Tidernas väg www.tidernasvag.se

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen www.sjukvardsradgivningen.se
Landstinget Gävleborg www.lg.se
Apoteken www.apoteket.se

Varjehanda

Hälsinglands Antikvariat www.lillbygalleriet.com/index.html
Gränsfors Bruk www.gransfors.com

Medlemmars egna sidor

Eva och Lennart Thunvall www.thunvalls.nu