Linlandet

Med lag skall man land bygga 
är den välbekanta inledningen till Hälsingelagen från 1300-talets början. Den gällde för bosättarna inom det gamla Stor-Hälsingland som sträckte sig utefter norrlandskusten upp till södra Västerbotten.

Början av texten lyder på modern svenska enligt Svenska Turistföreningens årsskrift 1965:
Med lag skall man land bygga. Fördenskull, att vore det ej lag i landet, då kunde ingen bosätta sig där. Därför är lag stiftad, först av Gud och så av vår Konung, med välborna mäns och hela allmogens samtycke, att goda människor måtte få njuta gott av sin fridsamhet och de vrångvisa näpsas med livets förlust eller med böter, var och en efter brottets beskaffenhet.

I Konungabalken gjordes dock skillnad på ångermanlänningar och hälsingar.

Det nuvarande Hälsingland innefattar de gamla landsdelarna
Sundede , socknarna runt Dellensjöarna och Forsavattnen med ”landsting” i Hög, och
Alir , socknarna Norrala och Söderala och alla socknarna uppefter Ljusnan och Voxnan med sitt ”landsting ” i Söderala.

Kartan nedan visar översiktligt hälsingedelen av Gävleborgs län samt Hamra som hör till Ljusdals kommun men som ligger i Dalarna. På kartan finns dagens kommunnamn och de gamla sockengränserna

Ljusdals kommun består av de forna socknarna
Loos inkl. Hamra, Färila, Ramsjö, Järvsö och Ljusdal
www.ljusdal.se

Nordanstigs kommun består av de forna socknarna
Hassela, Bergsjö, Gnarp, Jättendal, Harmånger och Ilsbo.
www.nordanstig.se

Hudiksvalls kommun består av de forna socknarna
Bjuråker, Delsbo, Norrbo, Forsa, Hög, Rogsta, Hälsingtuna och Njutånger. 
www.hudiksvall.se

Söderhamns kommun består av de forna socknarna
Enånger, Trönö, Norrala, Mo, Söderala, och Skog.
www.soderhamn.se

Bollnäs kommun består av de forna socknarna
Nianfors, Undersvik, Arbrå, Rengsjö, Segersta, Hanebo och Bollnäs.
www.bollnas.se

Edsbyn-Ovanåkers kommun består av de forna socknarna
Alfta, Voxna och Ovanåker.
www.ovanaker.se

Osökt ser man de korta beslutsvägarna i de många självstyrande socknarna. Det var nära mellan sockenborna och deras valda makthavare. Den successivt allt mer komplexa tillvaron har sannerligen på få decennier förändrat den representativa demokratin.