Litteratur

Linets väg.
En översikt över egenskaper, beredning och användning
Ulrik Balkow och Dag Ingler.
Länstyrelsen Gävleborg 1997:10
Det mesta av innehållet i denna skrift finns på hemsidan www.linlandet.com.
Skriften innehåller dock många fler trevliga bilder och fina teckningar och kan köpas av Linföreningen för 40 kr + porto. Beställning görs enklast via någon av de på sidan Kontakt angivna vägarna.

Linboken 
Hemodling och hemberedning
Kåre Fröjer och Henryk Zienkiewic
LT:s förlag, Borås 1992

Inhemsk odling av lin 
Göran Kylenstjärna
Industridepartementet
Ds 1987:1

Linodling, beredning och tillverkning av linnelakan i Västernorrland
Ulf Brangenfelt och Sten Liljedahl
Ala-gruppen, Sveriges Lantbruksuniversitet, stencil nr 28

Rapport från Nordisk Linkonferens 4-5 maj 1992
Löddeköping, Danmark
Bo Smeder, Högskolan i Karlstad 1993

Processer för friläggning av linfiber 
Bo Smeder, Högskolan i Karlstad, 1993

Linberedningssystem 
Arbetsrapport 93:2
Bo Smeder, Högskolan i Karlstad
Naturvetenskap och Teknik

Grönskäktning av lin
Maria Schörlin, 1990

Utredning rörande odling och beredning  av spånadslin i Sverige 
Nils Heidendahl och Gustav Svensson
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 1970

Lin i Hälsingland
Förslag till handlingsprogram
Arbetsgruppen för utveckling av linhantering i Hälsingland
Ulrik Balkow och Bo Smeder, 1996